Wie wij zijn

Welkom op onze website. Op vakantie in onze omgeving of op bezoek bij vrienden of familie en meegaand naar onze kerk? Of zomaar verdwaald op onze website? In alle gevallen: van harte welkom!

Wie zijn wij?

Wij zijn een Hervormde gemeente die deel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland. Staande in een lange traditie willen wij ons gemeente zijn gestalte geven in gehoorzaamheid aan de Bijbel. Van belang zijn daarom ook de belijdenisgeschriften van de kerk. We weten ons verbonden met de wereldwijde kerk. Onze gemeente telt op dit moment ongeveer 650 leden.

Kerkdiensten

Kerkdiensten worden tweemaal per zondag gehouden; ´s morgens om 9:30 uur en ´s avonds om 18:30 uur. Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid, voor iedereen die gelooft. Ook op de verschillende kerkelijke feestdagen zijn er diensten. Informatie is te vinden in het kerkblad (De Zaaier), dat bij de abonnees wordt bezorgd. Tijdens de verschillende diensten gebruiken we de Herziene Statenvertaling. Bij de ingangen liggen psalmboekjes die gebruikt kunnen worden voor degene die daar niet zelf over beschikt. Tijdens de morgendienst is er oppas mogelijk voor kinderen in ons verenigingsgebouw De Wegwijzer achter de kerk.

Voor oud en jong…

Gedurende het winterseizoen, van september tot eind maart, zijn er allerlei activiteiten voor ouderen en jongeren. Zo is er bijvoorbeeld op maandag- en dinsdagavond wekelijks catechisatie. Ongeveer eens per drie weken zijn er verschillende Bijbelkringen. Op verschillende doordeweekse avonden zijn er clubavonden van de jeugd. Verder is er regelmatig een gemeenteavond. Daarnaast zijn er nog verscheidende andere activiteiten. Zie daarvoor verder op deze website. Bij alle activiteiten staat de Bijbel centraal. Uiteraard is er ook ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.

Jaarlijkse activiteiten

Behalve de normale activiteiten zijn er ook enkele evenementen die jaarlijks worden georganiseerd. In september is er de gemeentedag. Op de eerste zaterdag in mei is er een rommelmarkt.