Onze gebouwen

Bonifatius Kerk

Het oudste deel van deze kerk is het onderstuk van de toren die vermoedelijk uit de dertiende eeuw dateert. Dit is te zien aan het groot formaat baksteen aan de westkant. De toren is gerestaureerd in 1613 (volgens een jaartalsteentje boven de westingang) als gevolg van een verzakking van de fundering. In 1877 zijn de beide bovenste geledingen opgetrokken in kleine gele steentjes. De toren kent drie geledingen. In de bovenste geleding zijn galmgaten aangebracht. Opvallend zijn de rondboogjes aan de noord- en zuidzijde die in de eerste geleding van de toren zichtbaar zijn (twee stuks vlak onder de eerste versnijding en vijf daarboven in het spaarveld, vlak boven de beide rondboognisjes en twee daar weer boven). Deze rondboogjes zijn uitsluitend ter versiering.

Veel meer informatie over onze kerk is te vinden via de volgende link: Bonifatius kerk Noordeloos. Deze tekst is geschreven door onze oud-predikant, dominee A. Romein.

De Wegwijzer

In ons verenigingsgebouw de Wegwijzer, vinden verschillende kerkelijke activiteiten plaats. Een plek waar we elkaar als gemeente, naast de kerk, kunnen ontmoeten.

Op zaterdagmorgen is hier tussen 10:00 en 11:30 uur de boekentafel. Hier kunnen ook collectemunten voor de collecten in de diensten gekocht worden. Op zondag is er tijdens de morgendienst in dit gebouw ook kinderoppas aanwezig.

De Martlôôds

Naast de Wegwijzer staat onze Martlôôds. Hier kan iedereen altijd terecht om spullen in te leveren die een tweede leven verdienen. Op zaterdagochtend, via online verkoop en op de jaarlijkse Rommelmarkt verkopen we deze spullen weer. De opbrengst is bestemd voor de kerk. De link naar de marktplaatspagina vind je hier: marktplaats.

 

Alles binnen Wie zijn wij...

Onze gemeente
Wat we geloven
Veilige Kerk