Zingen tijdens de dienst

Blij en dankbaar zijn we dat we begin juli weer met een groot aantal mensen in de kerk konden zijn. Wat dan wel extra opvalt is dat het niet kunnen zingen afbreuk doet aan de eredienst. Gelukkig zijn de regels hierover veranderd. Op basis van het aantal aanwezigen, de inhoud van de kerk en de duur van de dienst alsmede de gemeentezang hebben we een risicoberekening uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat als we met 82 personen in onze kerk zingen het risico op verspreiding laag is. Daarom hebben we als kerkenraad het besluit genomen het aantal bezoekers op maximaal 75 te zetten, maar dat deze wel allemaal mogen zingen. Hierbij blijven we ruim binnen de normen, maar kunnen we wel zo goed en compleet mogelijk kerk houden. Uiteraard blijven voorlopig de andere regels wel gelden.