Zoektocht nieuwe pastorie

Zoals we ook al in de Nieuwswijzer geschreven hebben, heeft u ons verschillende malen getipt over woningen die te koop zouden komen. Hierdoor zijn we bij een 5tal woningen al in een vroeg stadium van de verkoop in contact geweest met verkopers. Hiervoor onze hartelijke dank.

Helaas bleken al deze woningen niet geschikt als pastorie. Dit kwam door ofwel; de staat van de woning, de grootte van de woning en het omliggende terrein, of de hoogte van de prijs. Parallel aan onze zoektocht bleven we contact zoeken en houden met Gemeente Molenlanden over het onderzoeken van de mogelijkheden voor het bouwen op eigen grond, namelijk naast de Wegwijzer. Dit had voor ons om meerdere redenen en zeker ook financieel gezien de voorkeur.

Ondertussen was ook de beroepingsprocedure opgestart, wat leidde tot het uitbrengen van een beroep. Inmiddels weten we ook dat dominee Burggraaf dit beroep  mocht aannemen. Kort na het uitbrengen van het beroep werden we door een gemeentelid getipt dat de woning aan de Grotewaard 4 te huur zou komen. Dit was voor ons de aanleiding om contact te zoeken met de eigenaren.

Na een gesprek en een bezichtiging van de woning hebben we als kerkrentmeesters besloten dat dit een passende, tijdelijke, woning zou zijn mocht dominee Burggraaf het beroep aannemen. De verhuurder heeft een taxatie laten plaatsvinden om de huurprijs onafhankelijk vast te laten stellen. Deze taxatie hebben wij geverifieerd met een externe partij en akkoord bevonden.

Nadat dominee Burggraaf zijn beslissing bekend gemaakt heeft, hebben wij de optie tot huur aan de kerkenraad voorgelegd. Deze heeft hier unaniem mee ingestemd.

Deze tussenoplossing brengt kosten met zich mee, maar omdat we als kerkenraad, na de gemeente hierin gehoord en gekend te hebben, het besluit genomen hebben om de oude pastorie te verkopen en er op korte termijn geen geschikte andere optie is, hebben we hierin geen andere keuze. Wellicht goed om te noemen is dat we nu weliswaar huurkosten gaan krijgen, maar we al bijna een half jaar geen eigendomslasten en onderhoudskosten van de voormalige pastorie meer hebben. Ook in de periode totdat dominee Burggraaf naar onze gemeente overkomt hebben we deze lasten niet.

Samengevat

Onze zoektocht naar een andere definitieve pastorie is nog niet geslaagd en duidelijkheid over een nieuwe pastorie is er nog niet. Tijdens onze zoektocht hebben wij de eigenaren van Grotewaard 4 benaderd. Een marktconforme huurprijs is vastgesteld zodat we nu voor een middellange periode onze nieuwe predikant van passende woonruimte kunnen voorzien totdat we een nieuwe pastorie hebben.

De kerkrentmeesters